Naši spříznění

Náš velký dík patří:

  • Vedení Beskydského divadla
    • …za poskytnutí azylu ve svých prostorách a další divadelní podporu.
  • Městu Nový Jičín
    • …za případný grantový příspěvek z rozpočtu města a další úzkou spolupráci v kulturní oblasti.

…a vám všem za vaši přízeň.

Naše spřátelené divadelní spolky:

…a další.